Nasz zespół

Ta strona jest założona przez Inicjatywę im. Jamesa Linda, z ramienia Narodowego Instytutu Badań dla Zdrowia (National Institute for Health Research, Wielka Brytania).

Nasz zespół

Za utworzenie i rozbudowę tej strony odpowiadają Iain Chalmers, Paul Glasziou, Amanda Burls and Douglas Badenoch.

Iain ChalmersIain Chalmers miał praktykę lekarską w Wielkiej Brytanii i Palestynie, następnie uzyskał stanowisko naukowo-badawcze w służbie zdrowia
i kierownictwo Narodowego Oddziału Epidemiologii Okołoporodowej. W roku 1992 kierownikiem-założycielem Cochrane Centre w Wielkiej Brytanii, które zwołało kongres, na którym zainaugurowano międzynarodową inicjatywę Cochrane Collaboration. Od roku 2003 jest koordynatorem Inicjatywy im. Jamesa Linda, która promuje ideę lepszych badań naukowych dla lepszej służby zdrowia. Czyni to zwłaszcza poprzez próby większego zaangażowania w badania kliniczne samych pacjentów. Czuwa także nad tworzeniem Testing Treatments interactive oraz Biblioteki im. Jamesa Linda (The James Lind Library).

Paul GlasziouPaul Glasziou jest naukowcem oraz lekarzem pierwszego kontaktu. Jest szczególnie zainteresowany wypełnianiem przepaści pomiędzy wynikami najlepszych badań naukowych a codzienną praktyką lekarską. W swojej pracy skupia się na określaniu i znoszeniu barier, które tworzą ten rozziew. jest autorem kilku książek promujących opieranie decyzji terapeutycznych w służbie zdrowia na rzetelnych danych naukowych. Przez wiele lat redagował czasopismo naukowe BMJ “Evidence-Based Medicine” (“Medycyna Oparta na Dowodach”). W latach 2003-2010 był kierownikiem Centrum dla Medycyny Opartej na Dowodach w Oksfordzie. Od lipca 2010 jest członkiem zarządu Narodowej Rady Zdrowia i Badań MedycznychBond University w Queensland (Australia).

Amanda BurlsAmanda Burls  jest lekarką w publicznej służbie zdrowia. Jest kierowniczką studiów podyplomowych w zakresie służby zdrowia opartej na dowodach naukowych i Międzynarodowego Programu dla Służby Zdrowia Opartej na Dowodach Naukowych (which includes a masters and doctoral programme w ramach którego prowadzone są studia magisterskie i doktoranckie), na Uniwersytecie w Oksfordzie. Prowadzi również ThinkWell, nowy, internetowy program badawczy, którego zadaniem jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa (a) rozumienia informacji medycznych, aby ludzie mogli podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i (b) organizacji i uczestnictwa w badaniach klinicznych. W roku 2011 brała udział w organizacji Konferencji dla Poprawy Powszechnego Rozumienia Badań Medycznych, która zaowocowała utworzeniem międzynarodowej Sieci dla Poprawy Powszechnego Rozumienia Badań Medycznych.

Douglas BadenochDouglas Badenoch jest specjalistą informatykiem, którego głównym zainteresowaniem jest ułatwianie dostępu do wiedzy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. W roku 2002 był jednych z założycieli projektu Minervation Ltd, aby zapewnić  projektowanie, budowę stron i pomoc techniczną dla służby zdrowia opartej na nauce. Wśród obecnych i byłych klientów Minervation miał Cancer Research UK, UKCRC , NHS Evidence i NHS Scotland. Jeszcze wcześniej DB był menedżerem programu w NHS R&D Centre for Evidence-based Medicine  w Uniwersytecie Oksfordzkim, a jeszcze wcześniej wykładowcą na Wydziale Nauk Informatycznych w Uniwersytecie w Strathclyde.  Przez większość czasu można go znaleźć pracującego w swoim gabinecie przerobionym z małej komórki, u stóp wzgórz Pentland w Edynburgu.

Jak zarządzamy treścią tej strony?

Zawartość tej strony została przejrzana i zrewidowana przez osoby z naszego zespołu. Jeśli znajdziecie jakiekolwiek błędy, prosimy o zgłoszenie ich poprzez Comment Box. Codzienną administracją zajmuje się Douglas Badenoch z Minervation.

Jeśli prześlecie nam swoje komentarze lub sugestie, najprawdopodobniej to Douglas zajmie się ich moderacją. Zostaną one umieszczone na stronie, o ile będą faktycznie ważne, uprzejme i szczere.

Jeśli pragniecie otrzymywać informacje o nowościach i rozbudowie strony Testing Treatments interactive, proszę zarejestrujcie się tutaj.

Zespół

Redaktorzy: Iain Chalmers, Paul Glasziou.

Zarządzanie stroną www: Douglas Badenoch; Robin Massart, Ross Chapman.

Koordynator ds Materiałów Interaktywnych:  Amanda Burls.

Doradcy: Simon Denegri, Ben Goldacre, Andy Oxman, Sarah Rosenbaum, Nick Ross, Lisa Schwartz and Steve Woloshin.