Badania – te dobre, te złe i te niepotrzebne.

Najważniejsze zagadnienia

  • Niepotrzebne badania to zmarnowany czas, wysiłek, pieniądze i inne zasoby; są one również nieetyczne i potencjalnie szkodliwe dla pacjentów.
  • Nowe badania powinny być przeprowadzane jedynie wtedy, kiedy aktualny przegląd wcześniejszych badań pokazuje, że nowe badanie jest potrzebne; i tylko po uprzedniej rejestracji badania.
  • Dane z nowych badań powinny być wykorzystane w celu aktualizacji poprzednich przeglądów danych z badań wcześniejszych.
  • Wiele badań jest złej jakości i przeprowadzanych z wątpliwych powodów.
  • Na prowadzenie badań swoje wpływy wywierają różne środowiska, zarówno komercyjne, jak i akademickie.
  • Te zagadnienia, które są najważniejsze dla pacjentów, często nie są przedmiotem badań.

Wstęp

W poprzednich rozdziałach podkreślaliśmy, dlaczego badania kliniczne muszą być starannie zaplanowane i dlaczego muszą dotyczyć tych, kwestii, które są najważniejsze dla pacjentów i społeczeństwa. Jeśli spełnią już te warunki, każdy może czuć dumę i satysfakcję z rezultatów, nawet, jeśli spodziewane nadzieje się nie ziściły; ponieważ dokonano pogłębienia wiedzy i zmniejszono niepewność.

Pomimo, że wiele badań klinicznych jest dobrych – i wciąż ich jakość poprawia się, w miarę jak stosują się do  standardów planowania i raportowania [1] – to złe i niepotrzebne badania wciąż są przeprowadzane i publikowane, z różnych powodów.  Powtarza się wciąż jak mantrę : “potrzebujemy więcej badań”, jednak lepszą strategią byłoby robić ich mniej, a skupiać się przy tym na potrzebach pacjentów, tak, aby zyskać pewność, że badania prowadzone są z właściwych powodów. Tę właśnie kwestię będziemy rozważać w niniejszym rozdziale.