Dlaczego napisaliśmy tę książkę?

Pierwsze wydanie książki Testing Treatments (dosł. “Testowanie terapii”, tytuł polskiego przekładu to “Czy nasze leczenie naprawdę działa?”), opublikowane w roku 2006, inspirowane było pytaniem: “Jak uzyskać pewność, że prowadzone badania kliniczne leków i terapii najlepiej odpowiedzą na potrzeby pacjentów?”

Nasze wspólne doświadczenie – mówiąc “wspólne”, z tamtego czasu, mamy na myśli: Imogen Evans, lekarkę, byłą badaczkę i redaktorkę czasopisma naukowego; Hazel Thornton, pacjentkę, która jako niezależna osoba działa na rzecz jakości badań stojących u podstawy procedur leczniczych i Iaina Chalmersa, naukowca w służbie zdrowia – mówiło nam, że badania medyczne często w tej kluczowej kwestii często zawodzą. Co więcej, byliśmy boleśnie świadomi, że wiele terapii, zarówno nowych, jak i starych, wcale nie opiera się za solidnych podstawach naukowych. Rozpoczęliśmy więc pisanie książki promującej bardziej krytyczną, publiczną ocenę efektów metod leczenia, poprzez zachęcanie do dialogu pomiędzy pacjentami a lekarzami.

Poziom zainteresowania naszą książką dodał nam skrzydeł  – zarówno tą wydaną drukiem w British Library, jak
i wówczas, gdy umieściliśmy jej tekst dostępny za darmo w internecie, na stronie www.jameslindlibrary.org – poziom zainteresowania ze strony lekarzy i zwykłych czytelników. Pierwsze wydanie książki Testing Treatments “Czy nasze leczenie naprawdę działa?” służy w wielu krajach jako materiał edukacyjny, a tłumaczenia na różne języki są również dostępne za darmo na stronie www.testingtreatments.org.

Od samego początku traktowaliśmy Testing Treatments jako projekt nieustannie rozwijający się; niemal zawsze będą istniały wątpliwości co do efektywności terapii, nowych i starych, zawsze więc będzie istniała potrzeba poprawnego testowania wszystkich metod leczenia. W tym celu trzeba sprawdzać i rewidować dane, sporządzać krytyczne i systematyczne przeglądy już istniejących danych przed rozpoczęciem nowych badań, a także interpretować nowe wyniki w świetle aktualnych, systematycznych przeglądów.

Kiedy rozpoczynaliśmy pisanie drugiego wydania “Czy nasze leczenie naprawdę działa?”, z naszej trójki zrobiła się czwórka, kiedy dołączył do nas Paul Glasziou, lekarz ogólny oraz naukowiec, szczególnie oddany sprawie zastosowania najwartościowszych danych naukowych w codziennej praktyce lekarskiej. Mamy też nowego wydawcę – który ponownie wydał pierwsze wydanie w 2010 roku – nowy tekst jest dostępny za darmo na stronie www.testingtreatments.org, tak jak przedtem.

Chociaż nasze podstawowe założenia pozostały niezmienione, oryginalny tekst został znacznie poprawiony i uaktualniony. Na przykład, rozszerzyliśmy omówienie korzyści i ryzyka badań przesiewowych w osobny rozdział, zatytułowany Wcześniej – nie zawsze znaczy lepiej. A w rozdziale Regulacja badań klinicznych – pomoc czy przeszkoda?  opisujemy, jak badania mogą zostać prze-regulowane, aż na niekorzyść pacjentów. W przedostatniej części pytamy:Co przekłada się na lepszą służbę zdrowia? i pokazujemy, jak można zbierać i łączyć dane z badań medycznych w sposób, dzięki któremu doświadczymy zmian na lepsze. Książkę zamykamy naszym planem na lepsze jutro.

Mamy nadzieję, że nasza książka pomoże wskazać drogę do lepszego zrozumienia, jak terapie mogą i powinny być rzetelnie testowane i jak każdy z nas może przyczynić się do realizacji tego celu. Nasza książka NIE jest “przewodnikiem po najlepszych metodach leczenia”, omawiającym efekty poszczególnych terapii. W zamian podkreślamy kwestie, które mają fundamentalne znaczenie dla upewnienia się, czy badania medyczne w ogólności są oparte na solidnych podstawach, porządnie przeprowadzane, pozwalające na odróżnienie terapii korzystnych od szkodliwych i tak zaplanowane, aby odpowiadały na pytania najistotniejsze dla pacjentów, społeczeństwa i pracowników służby zdrowia.

Imogen Evans, Hazel Thornton,
Iain Chalmers, Paul Glasziou

Sierpień 2011

  • Ichalmers

    ‘patientprofessional’ should be hyphenated

    ‘Testing Treatments’ needs to be italicised throughout

    • Anonymous

      Done