Prowadzenie właściwych badań klinicznych leży w interesie nas wszystkich.

Najważniejsze zagadnienia

  • Pracując razem, pacjenci i badacze mogą wskazać i zmniejszyć niepewność wokół metod terapeutycznych.
  • Udział pacjentów może przyczyniać się do lepszej jakości badań.
  • Pacjenci mogą czasem nieumyślnie zagrażać prowadzeniu rzetelnych badań.
  • Związki między stowarzyszeniami pacjentów i przemysłem farmaceutycznym mogą owocować nieobiektywnymi informacjami na temat skuteczności leków.
  • Aby owocnie współpracować z badaczami, pacjenci potrzebują lepszej ogólnej wiedzy na temat prowadzenia badań i łatwiejszego dostępu do rzetelnych informacji.
  • Nie ma jednego “właściwego sposobu”dochodzenia do owocnej współpracy przy prowadzeniu badań.
  • Udział pacjentów powinien odpowiadać konkretnym celom badawczym.
  • Sposoby włączania pacjentów w proces badawczy wciąż się rozwijają.

Wprowadzenie

W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy, ile czasu, pieniędzy i wysiłku marnuje się na prowadzenie złych lub niepotrzebnych badań klinicznych. Takie badania nie odpowiadają i nie odpowiedzą nigdy na pytania, które są ważne dla pacjentów. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was o tym, iż lepsze badania kliniczne w przyszłości powinny mieć swoje korzenie w owocnej współpracy między pacjentami, lekarzami, ogółem społeczeństwa i badaczami (naukowcami).