Złe badania

W tym podrozdziale:

Wstęp:

Ten podrozdział zawiera przykłady badań złych, które nie były dobrze zaplanowane i przeprowadzone, lub nie badały tych kwestii, które najbardziej liczyły się dla pacjentów.

Prosimy o wpisy w komentarzach, jeśli chcielibyście zaproponować inne przykłady złych badań, jakie znacie.