Zakażenie HIV u dzieci

Wyniki dobrych prób klinicznych zmieniły na lepsze także życie dzieciom zakażonym wirusem HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności), który powoduje AIDS.

Pod koniec roku 2009, dane z UNAIDS (wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds HIV/AIDS) pokazały, że na świecie żyje około 2,5 mln dzieci zakażonych wirusem HIV, w tym 2,3 mln w Afryce subsaharyjskiej. Każdej godziny około 30 dzieci umiera na AIDS. Częstą przyczyną śmierci są infekcje bakteryjne, np. zapalenie płuc, które są związane z osłabieniem układu odpornościowego u dziecka.

Kotrimoksazol (Biseptol) jest szeroko dostępnym, tanim antybiotykiem, używanym od wielu lat do leczenia dzici i dorosłych z infekcjami układu oddechowego, niezwiązanymi z AIDS. Badania u dosrosłych z HIV pokazały, że lek ten zmniejszał tez inne komplikacje związane z infekcjami bakteryjnymi. [7]

Kiedy wstępne dane wykazały, że infekcje u dzieci z HIV również można zredukować w ten sposób, grupa badaczy brytyjskich, wspólnie z kolegami-lekarzami z Zambii postanowiła w ramach dużego badania ocenić skutki kotrimoksazolu jako leku prewencyjnego.

Badanie, które rozpoczęło się w roku 2001 i trwało około dwóch lat, porównywało antybiotyk z placebo u ponad 500 dzieci. Wyniki okazały się jasne o wiele wcześniej, niż przypuszczano, kiedy wykazano, że lek obniżał częstość śmierci związanych z AIDS o 43% (74 przypadki śmierci w grupie przyjmującej kotrimoksazol i 112 w grupie placebo), a także zmniejszał potrzebę hospitalizacji. W tym momencie komisja oceniająca wyniki zaleciła przerwanie badania.

Bezpośrednim wynikiem badania było to, ze wszystkie dzieci objęte badaniem otrzymały kotrimoksazol, w ramach inicjatywy rządu Zambii. Szerszą konsekwencją było to, że Światowa Organizacja Zdrowia i
UNICEF szybko zmieniły swoje zalecenia w sprawie leków dla dzieci z HIV. [8, 9] Organizacje te wciąż rekomendują kotrimoksazol jako niedrogi, ratujący życie i bezpieczny lek dla tych dzieci. [10]