Niepotrzebne badania

W tym podrozdziale:

Wprowadzenie:

Ten podrozdział zawiera przykłady niepotrzebnych badań. 

Jeśli znacie jakieś inne przykłady tego typu, wymieńcie je w komentarzach poniżej.